Üyelik Sözleşmesi

Coton Blanc E-Ticaret Müşterilerini TUTAÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ, ye ait patentli markalara ait online mağazalara kanalı ile, paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için tüm ve TUTAÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ ye ait patentli markalara ait online ve fiziki mağazalar kanalı bünyesindeki diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay verildiği kabul edilmektedir.

 

TUTAÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır.

 

TUTAÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ’ye ait cotonblanc.com.tr, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamakta veya yorumlatmaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, cotonblanc.com.tr müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla cotonblanc.com.tr iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Müşterinin üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı TUTAÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ ve patentli markaları kesinlikle sorumlu değildir.

 

TUTAÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ’ye ait cotonblanc.com.tr, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. TUTAÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ data havuzunda toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

 

Müşteriler, TUTAÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ’ye ait cotonblanc.com.tr’dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya ‘gönderilen SMS’ lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilmektedir.

 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş. veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin TUTAÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ’ye ait cotonblanc.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Coton Blanc olarak, bizimle paylaşmış olduğunuz ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve sair kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, şirketimizce sunulacak reklam, tanıtım ve kampanyalarla ilgili olarak bilgilendirilmeniz ve faturaların hazırlanması/gönderilmesi amacıyla ve bu amaçlarla sınırlı olarak kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği çerçevede yurt içine/yurt dışına aktarabilecek, 3. kişilere açıklayabilecek/devredebilecek, sınıflandırabilecek ve bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK’da sayılan şekillerde, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya bulut bilişim sistemlerinde söz konusu sistemin idaresi ve yönetimi amacıyla işleyeceğiz.

 

Kişisel verileriniz, bu amaçlar dışında, açık rızanız ve mevzuattan kaynaklanan istisnai durumlar hariç olmak üzere, hiçbir surette işlenmeyecek ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. İşleme amacı sona erdiğinde, söz konusu kişisel verileriniz silme veya anonimleştirme yoluyla derhal yok edilecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak; yasal sınırlar içerisinde kalması ve KVKK’da öngörülen veri sorumlusu/işleyen yükümlülüklerine uyulması şartıyla, KVKK’nın 6. maddesinde “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” şeklinde numerus clausus olarak sayılan “özel nitelikli kişisel verileriniz” de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin, temel ilkelere ve dürüstlük kuralına uygun olarak, şirketimizce sunulacak reklam, tanıtım ve kampanyalarla ilgili olarak bilgilendirilmeniz ve faturaların hazırlanması/gönderilmesi amacıyla, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya bulut bilişim sistemlerinde işlenmesine, bu amaçla sınırlı olmak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında üçüncü kişilere transfer edilmesine açık rızanız olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde sayılı haklar çerçevesinde, Coton Blanc’a ' [email protected] ' e-mail adresinden başvurarak;

 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

TUTAÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR